خدمات مشتریان

خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. هرچند که همه مردمان زیبا آفریده شده اند، ولی زیباتر شدن درخشش است. بدین منظور مراکز زیبایی، پیرایشگاه و آرایشگاه های معتبر را در سبد خدمات شبکه آسایش کارت معرفی نموده ایم.


اعضای محترم شبکه آسایش کارت ضمن استفاده و برخوردار شدن از مزایای هر یک از مراکز ذیل، به منظور خدمت رسانی بیشتر به شما عزیزان، می توانند مراکز مشابه دیگری را که علاقمند به استفاده از آن ها می باشند به ما پیشنهاد نمایند تا اقدامات لازم به منظور بررسی و امکان فعال سازی مرکز پبشنهادی را به عمل آوریم

©2023 Asayesh Card, All Right Reserved