مراکز طرف قرارداد
رستوران خوان کرم
درصد تخفیف: 25 درصد
نام مدیریت: غلامحسین عشایر سلطانی
آدرس مرکز طرف قرارداد: استان تهران - شهر تهران -
منطقه22-، شهرک گلستان، میدان اتریش بنفشه دهم شمالی، مجتمع تجاری باران-زیرهمکف پلاک99
تلفن ها:
02144768644
خدمات قابل ارائه: رستوران سنتی
©2023 Asayesh Card, All Right Reserved