مراکز طرف قرارداد
نام مدیریت: پیمان اعلایی
آدرس مرکز طرف قرارداد: استان تهران - شهر تهران - یوسف آباد نبش دوازدهم پلاک122 طبقه 5
تلفن ها:
02188700300
خدمات قابل ارائه: رستوران سنتی
©2023 Asayesh Card, All Right Reserved