مراکز طرف قرارداد
کافه رستوران سیتکا
درصد تخفیف: 20 درصد
نام مدیریت: بیژن علیپور ختداری
آدرس مرکز طرف قرارداد: استان تهران - شهر تهران - میدان ولیعصر -صد متر بالاتر از میدان ولیعصر نبش کوچه فرخی
تلفن ها:
021889107700-3
خدمات قابل ارائه: کافه
©2023 Asayesh Card, All Right Reserved