مراکز طرف قرارداد
رستوران باغ شاندیز فرشته
درصد تخفیف: 15درصد تخفیف
نام مدیریت: حسن امیری قاسمی
آدرس مرکز طرف قرارداد: استان تهران - شهر تهران - خیابان فرشته-خیابان تختی نبش نهم
تلفن ها:
  02122034000-02122035000
خدمات قابل ارائه: رستوران سنتی
©2023 Asayesh Card, All Right Reserved