مراکز طرف قرارداد
هتل جهانگردی رفسنجان
سطح کیفی: 3
درصد تخفیف: 8
آدرس مرکز طرف قرارداد: استان کرمان - شهر رفسنجان - خیابان امام خمینی(ره) نرسیده به میدان قدس
تلفن ها:
03434283050
©2023 Asayesh Card, All Right Reserved