مراکز طرف قرارداد
رستوران سنتی سپهسالار
درصد تخفیف: 18 درصد
نام مدیریت: آقای آسمانی
آدرس مرکز طرف قرارداد: استان تهران - شهر تهران - خیابان ولیعصر-خیابان زرتشت شرقی پلاک39
تلفن ها:
02188923393
خدمات قابل ارائه: رستوران سنتی
©2023 Asayesh Card, All Right Reserved