مراکز طرف قرارداد
پوشاک زنانه و مردانه هخامنش
درصد تخفیف: 31 درصد تخفیف
نام مدیریت: اسحق خلیلی کلیمی
آدرس مرکز طرف قرارداد: استان تهران - شهر تهران - خیابان گیشا، خیابان 15بازار، واحد9
تلفن ها:
88271495
خدمات قابل ارائه: پوشاک زنانه و مردانه
©2023 Asayesh Card, All Right Reserved