مراکز طرف قرارداد
هتل جهانگردی خزرشهر
سطح کیفی: 1
درصد تخفیف: 8
آدرس مرکز طرف قرارداد: استان مازندران - شهر فریدونکنار - خزرشهر - کیلومتر 4 جاده بابلسر به فریدون کنار خزرشهر جنوبی
تلفن ها:
011  35  27  1446
خدمات قابل ارائه: اقامت/ رستوران
©2023 Asayesh Card, All Right Reserved