مراکز طرف قرارداد
رستوران هتل ایران
درصد تخفیف: 20درصد
نام مدیریت: محمد نظر بهمن
آدرس مرکز طرف قرارداد: استان تهران - شهر تهران - میدان ولیعصر، روبروی سینما استقلال، خیابان شهامتی، پ25
تلفن ها:
88932134
خدمات قابل ارائه: رستوران
©2023 Asayesh Card, All Right Reserved