مراکز طرف قرارداد
رستوران کسری
سطح کیفی: 2
درصد تخفیف: 12درصد تخفیف شامل کلیه خدمات
نام مدیریت: محمودفروهر
آدرس مرکز طرف قرارداد: استان تهران - شهر تهران - خیابان ولیعصر نبش کوچه جاوید پلاک 1859
تلفن ها:
88904001
خدمات قابل ارائه: رستوران سنتی
©2023 Asayesh Card, All Right Reserved