مراکز طرف قرارداد
کافه انگرام
درصد تخفیف: 20درصد
نام مدیریت: گفارد هاکپیان
آدرس مرکز طرف قرارداد: استان تهران - شهر تهران - خیابان فلسطین شمالی، کوچه پرویز روشن، پلاک 515
تلفن ها:
86034933
خدمات قابل ارائه: کافه
©2023 Asayesh Card, All Right Reserved