مراکز طرف قرارداد
پیتزا تام /شعبه مرکزی
درصد تخفیف: 17درصد
نام مدیریت: آقای رحمت پور
آدرس مرکز طرف قرارداد: استان تهران - شهر تهران - خیابان شریعتی خیابان سمیه پلاک1
خدمات قابل ارائه: فست فود
©2023 Asayesh Card, All Right Reserved