خدمات

حاصل یک دهه فعالیت و تجارب ارزنده در زمینه ارائه محصولات و خدمات رفاهی به سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، کارخانجات و مجموعه‌های بزرگ در پهنه ایران زمین می باشد. این شبکه با کمک گرفتن از مدیران و کارشناسان خبره در حوزه‌های تخصصی تلاش دارد برترین تامین‌کنندگان خدمات و محصولات را با ارائه نرخ‌هایی رقابتی به مشتریان ویژه خود عرضه نماید. رویکرد نوین شبکه آسایش‌کارت استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی‌بر بستری پیشرفته و دانش بنیان به منظور استقرار ابر‌باشگاه خدمات رفاهی و تفریحی در کشور می باشد.

پشتیبانی تمام وقت
پشتیبانی تمام وقت
تنوع رویه های پرداخت
تنوع رویه های پرداخت
امنیت اطلاعات
امنیت اطلاعات
مشتری مداری
مشتری مداری
شبکه گسترده
شبکه گسترده
اطمینان خدمات
اطمینان خدمات
تنوع خدمات
تنوع خدمات
بهترین نرخ ها
بهترین نرخ ها
©2023 Asayesh Card, All Right Reserved